ČAJKA, Lukáš. Měření charakteristik tlumičů [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-11-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13270. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Petr Porteš.
Uložit do Citace PRO