HOLCNER, Petr. Svislý korečkový dopravník [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13306. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Jonák.
Uložit do Citace PRO