ŠTUGEL, Miroslav. Využití statistických metod pro zajištění způsobilosti procesu výroby polyamidové tkaniny [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-11-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13375. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav informatiky. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO