CHALUPA, Petr. Návrh nízkofrekvenčního zesilovače pro zvukovou kartu PC [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/134. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Vladislav Musil.
Uložit do Citace PRO