VAŠKO, Michal. Technologie zápustkového kování hřídele [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13402. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Miroslav Šlais.
Uložit do Citace PRO