ZYCHÁČKOVÁ, Lenka. Účetní výkazy podle českých a mezinárodních účetních standardů [online]. Brno, 2011 [cit. 2020-04-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/1341. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Anna Fedorová.
Uložit do Citace PRO