PAVLÁKOVÁ DOČEKALOVÁ, Marie. Ocenění podniku [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-02-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13430. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Alena Kocmanová.
Uložit do Citace PRO