ŠPIČKOVÁ, Petra. Tepelné zpracování principem odporového žíhání [online]. Brno, 2009 [cit. 2019-08-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13449. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Milan Kalivoda.
Uložit do Citace PRO