GRYGAŘÍK, Václav. Nůžkový mechanismus zdvihací plošiny [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13455. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO