PEPRNÍK, Pavel. Studie automatizovaných parkovacích systémů [online]. Brno, 2010 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13469. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jaroslav Kašpárek.
Uložit do Citace PRO