KOMÍNEK, Jan. Vizualizace statických úloh metodami počítačové grafiky [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-02-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13487. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Dalibor Martišek.
Uložit do Citace PRO