VARMUŽOVÁ, Tamara. Biodegradace s využitím termofilních mikroorganismů [online]. Brno, 2009 [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13495. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Libor Babák.
Uložit do Citace PRO