TŮMOVÁ, Michaela. Změny ve složení mléka po dotaci dojnic vybraným aditivem [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13509. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologií. Vedoucí práce Křížová,, Ludmila Křížová,, Ludmila.
Uložit do Citace PRO