BLAŽKOVÁ, Michaela. Hodnocení degradace inkoustového tisku [online]. Brno, 2008 [cit. 2019-04-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13600. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemie. Vedoucí práce Michal Veselý.
Uložit do Citace PRO