KAŇA, Michal. Vliv technologických parametrů na elektrochemické vlastnosti záporné elektrody lithium-iontového akumulátoru [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136272. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jiří Libich.
Uložit do Citace PRO