DVOŘÁK, Ondřej. Nabídka stavebního podniku do veřejné obchodní soutěže [online]. Brno, 2012 [cit. 2020-07-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13646. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Nováková.
Uložit do Citace PRO