BÖHM, Petr. Studie řešení protipovodňové ochrany části obce Janová na levém břehu Vsetínské Bečvy [online]. Brno, 2012 [cit. 2019-08-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/13686. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodních staveb. Vedoucí práce Zbyněk Zachoval.
Uložit do Citace PRO