BOROVÝ, Ján. Klasifikace mračen bodů z leteckého a mobilního skenování [online]. Brno, 2016 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136875. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Tomáš Volařík.
Uložit do Citace PRO