ONDRŮŠKOVÁ, Hana. Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice [online]. Brno, 2015 [cit. 2019-09-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136894. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Alena Berková.
Uložit do Citace PRO