MAJERČÍKOVÁ, Radka. 3D model vybraného objektu [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-01-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136900. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Dalibor Bartoněk.
Uložit do Citace PRO