PETROVÁ, Kateřina. Určování astronomických tížnicových odchylek přímým měřením [online]. Brno, 2017 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136927. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Radovan Machotka.
Uložit do Citace PRO