ŽIŽLAVSKÁ, Tereza. Ověření kvality katastrální mapy v katastrálním území Křtěnov u Olešnice [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-07-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136936. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Alena Berková.
Uložit do Citace PRO