HORÁKOVÁ, Eva. Mobile Phone Data-based Sociological and Urban Analyses: The Case Study of Brno, Czech Republic. In: PhD Research Sympozium 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018, s. 6–11 [cit. 2020-07-14]. DOI: 10.13164/phd.fa2018.1. ISBN 978-80-214-5664-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136959
Uložit do Citace PRO