MATYÁŠOVÁ, Jana. Residential Satisfaction in Different Urban Structures. In: PhD Research Sympozium 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018, s. 28–35 [cit. 2020-08-15]. DOI: 10.13164/phd.fa2018.4. ISBN 978-80-214-5664-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136962
Uložit do Citace PRO