OBRŠÁL, Norbert. The Basis of Flexible Spatial Planning. In: PhD Research Sympozium 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018, s. 42–46 [cit. 2020-07-13]. DOI: 10.13164/phd.fa2018.6. ISBN 978-80-214-5664-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136964
Uložit do Citace PRO