ZÍKA, Vratislav. The Impact of Fortifications on the Formation and Development of Our Cities. In: PhD Research Sympozium 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018, s. 61–67 [cit. 2020-02-18]. DOI: 10.13164/phd.fa2018.9. ISBN 978-80-214-5664-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136967
Uložit do Citace PRO