MALOŠÍKOVÁ, Šárka. Design and Build: What Does Realisation of a Student Design Bring into Architectural Education?. In: PhD Research Sympozium 2018 [online]. Vysoké učení technické v Brně,Fakulta architektury, 2018, s. 103–110 [cit. 2019-09-20]. DOI: 10.13164/phd.fa2018.15. ISBN 978-80-214-5664-8. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136973
Uložit do Citace PRO