REMEŠ, Josef. Mechanická odolnost povlakových hydroizolací vůči poškození prvky konstrukční ochrany hydroizolace [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136983. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Miloslav Novotný.
Uložit do Citace PRO