KOSTIHA, Vojtěch. Zesilování železobetonových sloupů ovinutím FRP tkaninou [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136987. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav betonových a zděných konstrukcí. Vedoucí práce Petr Štěpánek.
Uložit do Citace PRO