MOCOVÁ, Pavla. Optimalizace návrhu energetické renovace školských budov [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-12-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136990. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jitka Mohelníková.
Uložit do Citace PRO