POLÁŠEK, Daniel. Anaerobní membránový bioreaktor (AnMBR) pro čištění odpadních vod potravinářského průmyslu [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-11-11]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136997. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav vodního hospodářství obcí. Vedoucí práce Petr Hlavínek.
Uložit do Citace PRO