STRÁNSKÁ, Zuzana. Hodnocení přírodních a recyklovaných surovin a materiálů v budovách [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/136998. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jiří Sedlák.
Uložit do Citace PRO