SIMON, Pavel. Progresivní styčníky FRP kompozitů konstrukcí dopravní infrastruktury [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-10-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137005. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav kovových a dřevěných konstrukcí. Vedoucí práce Marcela Karmazínová.
Uložit do Citace PRO