MORADIAN, M. a S. S. HASHEMI. Linear Array of Center Line Longitudinal Slots Excited by Double Ridge Waveguides. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(3), 724-731 [cit. 2020-02-18]. DOI: 10.13164/re.2018.0724. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137029
Uložit do Citace PRO