MALACH, T. a J. POMENKOVA. Comparing Classifier's Performance Based on Confidence Interval of the ROC. Radioengineering [online]. Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018, 27(3), 827-834 [cit. 2019-08-18]. DOI: 10.13164/re.2018.0827. ISSN 1210-2512. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137042
Uložit do Citace PRO