OBRTLÍK, Jan. Česká sakrální architektura v letech 1900 - 1950 v mezinárodním kontextu [online]. Brno, 2018 [cit. 2019-08-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137052. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav teorie architektury. Vedoucí práce Vladimír Šlapeta.
Uložit do Citace PRO