SOCHOR, Jiří, Ondřej ZÍTKA, Helena ŠKUTKOVÁ, et al. Content of phenolic compounds and antioxidant capacity in fruits of selected genotypes of apricot with resistance against Plum pox virus. MOLECULES [online]. MDPI, 2010, 2010(15), 6285-6305 [cit. 2020-06-04]. DOI: 10.3390/molecules15096285. ISSN 1420-3049. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137229
Uložit do Citace PRO