NISHIMURA, H. Weil diffeology I: Classical differential geometry. Mathematics for Applications [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2017, 6(2), 171-189 [cit. 2019-08-18]. DOI: 10.13164/ma.2017.12. ISSN 1805-3629. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137261
Uložit do Citace PRO