ŠPLÍCHAL, Jan a Jiří HLINKA. Modelling of health monitoring signals and detection areas for aerospace structures. In: 13th Research and Education in Aircraft Design: Conference proceedings [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019, s. 170-188 [cit. 2020-07-08]. DOI: 10.13164/conf.read.2018.17. ISBN 978-80-214-5696-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137305
Uložit do Citace PRO