TŘETINA, Karel a Tomáš CÄSAR. Diagnostic parameters determination of aircraft hydraulic system. In: 13th Research and Education in Aircraft Design: Conference proceedings [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019, s. 189-196 [cit. 2019-08-23]. DOI: 10.13164/conf.read.2018.18. ISBN 978-80-214-5696-9. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137306
Uložit do Citace PRO