DUFEK, Zdeněk a Aleš VÉMOLA. Kárná odpovědnost u svobodných povolání. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(1), 3-8 [cit. 2019-08-22]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137339
Uložit do Citace PRO