VITULOVÁ, Naděžda. Kam dnes směřují činnosti katastrálních úřadů. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(1), 18-21 [cit. 2019-09-19]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137342
Uložit do Citace PRO