SCHOLLEOVÁ, Hana a Tomáš KRABEC. Využití metody numerické simulace v rámci rekonciliace různých výsledků výnosového ocenění podniku. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(1), 22-29 [cit. 2020-02-18]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137343
Uložit do Citace PRO