SVATÝ, Zdeněk, Karel KOCIÁN a Alžběta LENKOVÁ. Fotogrammetrická rekonstrukce místa nehody za pomoci bezpilotního prostředku. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(1), 30-34 [cit. 2020-01-20]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137344
Uložit do Citace PRO