JANASOVÁ, Denisa a Stanislava STRELCOVÁ. Stanovenie subjektívnej pravdepodobnosti pri hodnotení podnikateľských rizík. Soudní inženýrství [online]. Akademické nakladatelství CERM, 2018, 29(1), 43-47 [cit. 2019-09-19]. ISSN 1211-443X. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137346
Uložit do Citace PRO