ŽIŽKOVÁ, Nikol, Lenka NEVŘIVOVÁ, Matěj LÉDL a Šárka KEPRDOVÁ. Mortars with crystalline additive in aggressive environments. In: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering [online]. IOP Publishing, 2018, s. 1-7 [cit. 2020-08-15]. DOI: 10.1088/1757-899X/385/1/012066. ISSN 1757-8981. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137358
Uložit do Citace PRO