KOLČAVOVÁ, Radana, ed. Výroční zpráva VUT v Brně o činnosti za rok 2015. Vysoké učení technické v Brně, 2016, 2015, 94 s.. ISBN 978-80-214-5346-3. Dostupné také z: http://hdl.handle.net/11012/137364
Uložit do Citace PRO