ŽIŽLAVSKÝ, Ondřej. Controlling: studijní text [online]. CERM, 2014 [cit. 2019-08-23]. ISBN 978-80-214-4857-5. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137453
Uložit do Citace PRO