PAVEL, Jura. Systémy a procesy [online]. VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2013 [cit. 2019-08-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137455
Uložit do Citace PRO