ONDREÁŠ, František. Termomechanické chování polymerních nanokompozitů s disperzí nanočástic kontrolovanou pomocí přípravného protokolu [online]. Brno, 2018 [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/137459. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. CEITEC VUT. Středoevropský technologický institut. Vedoucí práce Josef Jančář.
Uložit do Citace PRO